ترجمه رسمی و انواع تأییدات

ترجمه رسمی و انواع تأییدات

برابر قانون، پرداختن به هرگونه امر ترجمه ی اسناد و مدارک فقط در حوزه اختیارات مترجمین رسمی قوه قضاییه است. اسناد و مدارکی که برای ارائه به کشورهای خارجی مورد نیاز مردم است باید به وسیله مترجم رسمی زبان مربوطه، ترجمه شده و روی سربرگ‌های ویژه که از سوی قوه قضاییه تامین می‌شوند چاپ شده و پس از مهر و امضاء توسط مترجم و الصاق تمبر مورد تأیید اداره امور مترجمان رسمی قوه قضاییه و وزارت امورخارجه و در صورت نیاز سفارت‌خانه‌های خارجی مستقر در ایران، در اختیار مشتری قرار بگیرند. برای ترجمه رسمی، اسناد و مدارک باید دارای شرایط لازم باشند.

مدارک رسمی، شامل انواع مختلف ریزنمرات و گواهی‌نامه‌های تحصیلی، اسناد سجلی و شخصی، اسناد مالکیت، اسناد شرکت‌ها، و سایر مدارکی می‌باشد که در عرف حقوقی سند خوانده می‌شود. تایید هرکدام از این اسناد و مدارک مستلزم دارا بودن شرایطی است که به وسیله سازمان‌های ذیربط تعیین می‌شوند. با ارسال عكس مدرك براي ما، می توانید از قابل ترجمه بودن و امکان تایید سند خود توسط دادگستری و امور خارجه مطلع شوید.

تاییدات دادگستری و امورخارجه چیست؟

ترجمه رسمی مدارک باید توسط دارالترجمه رسمی و زیر نظر مراجع ذیربط صورت پذیرد. در بعضی موارد سفارتخانه ها و دانشگاه ها و یا بعضی از سازمان های خارج از کشور، ترجمه ی این مدارک را به همراه تاییدات دادگستری و امورخارجه طلب می کنند و دارالترجمه موظف است نسبت به اخذ تاییدات مشتری اقدام و پس از انجام، کاررا به مشتری تحویل دهد. در این صورت پس از ترجمه بر روی سربرگ های قوه قضاییه و مهر و امضا توسط مترجم رسمی قوه قضاییه، ترجمه ها توسط دادگستری و یا وزارت خارجه و یا هر دو پس از پرداخت مبلغ مربوطه مهر و امضا می شود.

مدت زمان تاییدات دادگستری و امورخارجه

ترجمه ها با مهر مترجم رسمی قوه قضاییه در این مرکز یک روزه و گاهی چند ساعته انجام می پذیرد.زمان برای تایید دادگستری یک روز و برای تایید امورخاجه نیز یک روز کاری می باشد. در نتیجه ترجمه مدرک شما با احتساب زمان تاییدات دادگستری و امورخارجه چیزی حدود 3-2 روز کاری نیاز دارد. بعضی از مدارک به تنهایی به تایید امورخارجه نمی رسند و نیاز به مدارک پشتیبان دارند. به عنوان مثال برای تایید سند ازدواج می باید شناسنامه یکی از زوجین به همراه اصل سند ازدواج برای تایید ارسال شود، در غیر اینصورت تایید نمی شود.

تایید سفارت (سامانه میخک)

 سامانه یکپارچه خدمات کنسولی (میخک)، بستری برای ارائه کلیه خدمات کنسولی به هموطنان ایرانی در حوزه های گوناگون شامل امور گذرنامه، امور سجلی، امور اجتماعی، تنظیم وکالتنامه، تایید اسناد و… می باشد که مراحل آن با تشکیل پرونده الکترونیک (پروفایل) آغاز و با تکمیل فرم های خدمات موردنظر و بارگذاری (آپلود) تصویر اسناد مربوطه و ارسال آن برای نمایندگی مورد نظر انجام می گردد. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه نمایید https://mikhak.mfa.gov.ir.

error: این متن غیر قابل کپی میباشد