برگزاری جلسه آموزش سامانه سنام (سامانه نرم افزاری مترجمان) در استان فارس در روز پنج شنبه مورخ ۹۹/۴/۱۲

error: این متن غیر قابل کپی میباشد