اسناد و مدارک صادره در خارج از کشور

 

farstranslatin تاریخ انتشار

اردیبهشت 1399/02/23

بخش اسناد و مدارک صادره در خارج از کشور

۱۰-۱ مدارک تنظیمی در خارج از کشور: مدارک صادره در خارج از کشور علاوه بر تأیید کنسولی ایران یا سفارت متبوع شخص پس از تأیید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قابل ترجمه و تأیید است.

۱۰-۲ گواهی‌های صادره خطاب به سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌های کشورهای خارجی: گواهی‌های صادره از طرف سازمان‌های دولتی یا غیردولتی خطاب به سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌های کشورهای خارجی قابل ترجمه و تأیید نمی‌باشد. صرفاً گواهی‌های فاقد عنوان قابل ترجمه و تأیید است.

۱۰-۳ گواهی‌های حقوقی برای افراد ایرانی: گواهی‌های حقوقی صادره از شرکت‌های ایرانی برای افراد ایرانی مبنی بر پرداخت حقوق با ارز خارجی قابل ترجمه و تأیید نیست.

error: این متن غیر قابل کپی میباشد